A Professionel DogSite
følg os:   bloggerlogo

Værdigrundlag

Vores labradors er alle af såkaldt "field" type. I vort valg af jagthund lægger vi stor vægt på labradorens fantastisk gode næse, dens hurtighed, markeringsevne og dressérbarhed.En god jagthund for os er en hund, der på baggrund af grundig træning, opfatter jagt som et fint udviklet, og ikke mindst, tillidsfuldt samarbejde mellem hund og fører.

Som familie bruger vi stort set al vores fritid på vores hunde. Vi lægger vægt på at være i selskab med glade hunde, der synes "arbejdet " er sjovt. Vores hunde er, udover at være gode jagtkammerater, også familiehunde. Sidst men ikke mindst hænger vort valg af jagthunde i høj grad sammen med vores visioner om avl og deltagelse på markprøver.

Vi er medlem af Dansk Kennel Klub og har siden marts 2005 haft Kennelmærke; Kennel Batmoors´.

Dansk Kennel Klub er Danmarks største stambogsførende organisation, og DKK er med i samarbejdet omkring FCI - international stambogsførende organisation. 

Under DKK er specialklubben, Dansk Retrieverklub, hvor vi naturligvis også er medlemmer. Gennem Dansk Retriever Klub får vi tilbud om mange spændende aktiviteter såsom, specifik retrievertræning på alle niveauer, træningssamlinger, markprøver, foredrag, skuer og ikke mindst socialt fællesskab.

Vi anbefaler altid hvalpekøbere at melde sig ind i Dansk Retrieverklub, da de så er sikret træning passende til hundens natur.

Initiativ & Nysgerrige

Vi lægger vægt på, at vores hvalpe er nysgerrige og viser initiativ til at undersøge deres omgivelser. Samtidig skal hvalpene hvile i sig selv og ikke virke skræmte eller usikre.

Vi stiller krav om, at hundene er "Tændte og På", når vi arbejder, men samtidig skal de være helt rolige, når jagtformen kræver det. Hundene skal være helt stille under jagt. Piveri og gøen accepteres ikke.

Vi ved, at Labradoren scorer højt intelligensmæssigt, hvilket er en stor fordel træningsmæssigt. De alsidige evner hos labradoren gør, at den er velegnet til mange forskellige formål, såsom blindeførerhund, narkohund.

 

Venligt Sind

Vores hunde er udover at være brugshunde også en del af vores familie. Det er vigtigt, at de kan indgå i familien som kælehunde. Hundene skal have et godt temperament over for andre hunde, børn og voksne.

 

Markeringsevne

Eftersom vi primært anvender vores labradors til opsamlinger, skal de have evnen til at følge vildtet og markere nedfaldsstedet.

Hundene bliver på den måde uvurderlige hjælpere for os på opsamlinger.

Vi tror på, at dette er en evne hundene er født med, og at evnen kan forstærkes ved træning.

Der udover stiller vi skrappe krav til hundens håndtering af vildtet, når vildtet bringes.

Vores hunde skal være "Bløde" i munden, der må ingen skader være på vildtet, forårsaget af hunden.

 

God Næse

Vores labradors anvendes primært til arbejdet efter skuddet - hente skudt vildt, men vildt kan (har vi set) flytte sig fra nedfaldsstedet, og det er vigtigt, at hunden arbejder godt i søget efter faldet vildt. Hunden skal have anlæg for at kunne skelne mellem gammel fært og fært fra nyligt skudt vildt, ligesom den skal kunne følge færten og " gå på fod af anskudt vildt".
Denne egenskab hos labradoren som jagthund har gjort den "berømt " som narkohund, hvor den viser " god næse".

 

Dressérbarhed / Høj grad af indlæringsevne

Vi har bl.a. valgt, at arbejde med labradors, da vi finder dem utroligt dresserbare; de er ivrige efter at lære noget nyt og udvikle allerede indlærte færdigheder.

På jagt har vi behov for en apportør, der ikke mindst er vandglad, og her passer labradoren helt perfekt.

Labradoren er fra gammel tid avlet frem til at have et stort behov for / ønske om at apportere, hvorfor den på dette område fremstår meget lærenem og ivrig for at tilfredsstille en fører.

Hunden skal arbejde med god fart og stil i alle terræntyper.

 

Kærlighed til Arbejdet

Kærligheden til arbejdet i vand og stort vildtbegær.
Labradors er kendt for at være glade for vand. Denne lyst til at arbejde i vandet, vægter vi højt. Det er ingen spøg for en hund at arbejde i søer og moser efter ænder i december måned. Her er det vigtigt, at labradorens vildtbegær er så stort, at den næsten for enhver pris ønsker at finde byttet og bringe det til føreren. Ikke alle labradors har lige stort vildtbegær/ går lige hårdt på, men det er egenskaber, som vi vægter meget højt i vores udvælgelse af kommende avlshunde.